MT
bcn és una empresa dedicada al manteniment
d’instal·lacions esportives i Wellness.
Manteniment preventiu, correctiu i conductiu de tots
els elements que permeten el seu perfecte funcionament.
Tractament d’aigües de piscines i Spas.
 
EXPERIÈNCIA

MT bcn fa 15 anys que està vinculada a la gestió del manteniment dins els centres esportius i de Wellness. Fruit d’aquesta experiència ha obtingut el coneixement
de les peculiaritats d’aquest tipus d’instal·lacions i la seva gestió per poder oferir un servei de qualitat als seus usuaris.
 
ESPECIALISTES EN EL SECTOR

L’especialització en el sector ens ha permès conèixer tota la reglamentació existent,
fent-nos valedors a l’hora de gestionar tot tipus de documentacions i inspeccions necessàries.

L’aplicatiu informàtic ens ordena i controla la documentació obligatòria a tenir registrada.
 
 
             
  MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS

No ens limitem a complir amb el contracte, és a dir, a aportar personal que executi les hores setmanals estipulades. Efectuem un
seguiment constant de la instal·lació esportiva o Wellness per part de la Direcció Tècnica. Aquest és especialment ampli en la posada en marxa, i en moments en els quals alguna incidència o qualsevol motiu requereixi la seva presència. Alhora contem, entre els nostres col·laboradors, amb un equip d’enginyeria, a qui es delega el suport tècnicament més complex quan és necessari.

Som solidaris amb els
consums energètics en favor de la sostenibilitat del Centre esportiu o Wellness, en equilibri amb el factor confort que l’usuari demana.

Minimitzem despeses a través d’una bona gestió. Mitjançant un estudi d’enginyeria i una valoració tècnica, els nostres experts en manteniment donaran pautes per a la reducció de consums.

Estem molt implicats en
Riscos laborals, inculcant als nostres equips aquesta exigència, i realitzant auditories i formacions continuades per a evitar al màxim qualsevol accident.REPARACIONS

Som especialistes en el servei tècnic de màquines de Fitness de les primeres marques del mercat i mantenim una estreta relació amb els seus distribuïdors. Això ens permet donar servei en cas d’averies.


  L’àmplia experiència adquirida per l’equip tècnic de la nostra organització ens permet
oferir als nostres clients un programa de

manteniment
per a allargar la vida dels equips i minimitzar-ne les avaries. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de la revisió, la neteja i l’engreixat de totes les màquines, operacions recomanades pel fabricant, dins les visites programades.

Disposem d’un
Servei Urgent de Resolució d’Avaries amb capacitat d’atendre de manera eficaç totes aquelles emergències extraordinàries, i d’aquesta manera reduir al mínim el temps d’inoperativitat de la instal·lació o aparell.AUDITORIA

Hem desenvolupat un
Sistema d’auditoria de manteniment per a centres, per a analitzar el grau de compliment de les diferents normatives.

MT bcn pot aportar aquest sistema d’auditoria, així com l’evolució periòdica que es desitgi.
MUNTATGES, INSTAL·LACIONS I OBRES

MT bcn té la capacitat i els recursos per a poder gestionar i dur a terme
obres d’acondicionament o remodelació, ja que comptem amb un equip especialment destinat a aquest fi. En cas de disseny
arquitectònic, tenim una vinculació professional constant amb un despatx
d’arquitectura, amb qui col·laborem en
  diversos projectes. Així mateix, tenim experiència en efectuar seguiment de projectes i obres, ja que podem controlar des del punt de vista del gestor, del
manteniment i del constructor per la nostra variada i contrastada experiència.
PLA D’AUTOCONTROL I LEGIONEL·LA

El nostre sistema de manteniment es basa en un
Pla d’autocontrol de Riscos, i la seva definició seria “conjunt d’intervencions adreçades a garantir i demostrar la seguretat sanitària i la salubritat dels seus productes, activitats i serveis, amb l’objectiu de la prevenció de riscos i les corresponents mesures de seguretat”. Aquests factors de risc han estat legislats pels governs autonòmics i estatals, obligant a les instal·lacions esportives a establir un sistema d’autocontrol.

L’objectiu del
Pla de legionel·la és prevenir l’aparició de la bactèria a les instal·lacions, i està regulat en el Real Decret 352/2004 de 27 de juliol.

La legionel·losis és una malaltia bacteriana d’origen ambiental i pot presentar-se en forma de brots, casos aïllats o esporàdics. Aquest bacteri és capaç de sobreviure a un ampli ventall de condicions físico-químiques, per la qual cosa requereix una sèrie d’actuacions que cal dur a terme de manera constant.

MT bcn gestionarà l’actualització regular d’aquests plans, a més d’aportar els aspectes innovadors derivats de l’evolució de la legislació.
 
 

MT
bcn ha elaborat una aplicació informàtica pròpia per a planificar,
executar i controlar el manteniment de les instal·lacions esportives.
Aquesta aplicació està elaborada des del punt de vista més pràctic
i ens permet múltiples funcions que les aplicacions estàndards
del mercat no permeten, a més de la complexitat que requerien.
GESTIÓ DE MANTENIMENT PREVENTIU
Control diari, setmanal o mensual de les rondes de manteniment; controls de legionel·la, analítiques de l’aigua de les piscines.
GESTIÓ DE CORRECTIUS
I INCIDÈNCIES DEL CENTRE

Descripció detallada de l’obertura de les incidències de tots els elements dels centres controlats.
CONTROL DE LES FEINES ASSIGNADES
AL PERSONAL DE MANTENIMENT
             
  Àccura
Aire de Barcelona
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Mataró
Ateneu Les Bases
Casa de l'Esport
CEM Bac de Roda
CEM Júpiter
CEM Bon Pastor
CEM Maresme

  CEM Mar Bella
CEM Olímpia
CEM Tossa de Mar
CET10
Club Natació Barceloneta
Club Nàutic Blanes
Club Nàutic Castelldefels
Duet Sports
Esportiu Claret
Federació Catalana de Bàsquet
Federació Catalana de Ciclisme
  Fit 4 life
Jaime Beriestain
Llop Gestió
Metropolitan
Panatta
Parc del Garraf
Putxet Sport S.L.
Star Track
Velòdrom d'Horta
UFEC. Unió de Federacions
Esportves de Catalunya.
 
             
Carrer Bolívia, 340. Local 41. 08019 Barcelona
Telèfon: 935 153 131     info@mt-bcn.com© MTBCN I All rights reserved